Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Άδεια ασθένειας τέκνων!!!


Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από αρμόδιο υπάλληλο στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι διατάξεις του άρ.31, «Άδεια ασθένειας τέκνων», του Ν.4440/02-12-2016 ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 02-12-2016 και γίνονται αποδεκτές από την υπηρεσία βεβαιώσεις παιδιάτρου και υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ως άνω διάταξη.
Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με την έκδοση εγκυκλίου οδηγίας στις αρχές του νέου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου