Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Σχεδόν 247 εκατ. ευρω για τις εφημερίες σε ΕΣΥ, ΠΕΔΥ και ΕΚΑΒ το 2017!!!


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ ενώ η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται στο ποσό των 246.921.039,00€ για το οικονομικό έτος 2017 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων: 

 • Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
 • Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών). 
 • Πανεπιστημιακών Ιατρών. 
 • Μονίμων ιατρών του Δημοσίου. 
 • Αγροτικών ιατρών. 
 • Επικουρικών ιατρών. 
 • ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων 

Οι εφημερίες από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 που εγκρίθηκαν στις εξής κατηγορίες ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.: 

 • Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
 • Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών). 
 • Πανεπιστημιακών Ιατρών. 
 • Μονίμων ιατρών του Δημοσίου. 
 • Αγροτικών ιατρών. 
 • Επικουρικών ιατρών. 
 • ΠΕ Ιατρών. 

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων. Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαίσιο, που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ, για τον τρόπο εφημερίας και για τον τρόπο ελέγχου των εφημεριών. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στα 2.550.000,00 € 

Επίσης εγκρίνεται η καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.: 

 • Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
 • Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών). 
 • Μονίμων ιατρών του Δημοσίου. 
 • Αγροτικών ιατρών. 
 • Επικουρικών ιατρών. 
 • ΠΕ Ιατρών. 
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου