Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Οι προθεσμίες για 173 μονίμους σε ΕΚΑΒ - ΕΥΑΘ!!!

Ξεκινά άμεσα η υποβολή αιτήσεων σε δύο διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 173 θέσεων τακτικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ και στην ΕΥΑΘ.


Ειδικότερα, από τις 10 έως τις 24 Ιανουαρίου 2017 θα υποβάλλονται αιτήσεις για την προκήρυξη 5Κ/2016, η οποία προβλέπει την κάλυψη 80 θέσεων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ. Οι θέσεις αφορούν 55 πτυχιούχους Πανεπιστημίου και 25 πτυχιούχους ΤΕΙ, οι οποίοι θα επιλεγούν από 18 ειδικότητες.
Είκοσι τέσσερις θέσεις αφορούν Πολιτικούς Μηχανικούς -18 πανεπιστημιακής και έξι τεχνολογικής Εκπαίδευσης-, τέσσερις θέσεις πτυχιούχους ΑΕΙ Πληροφορικής και πέντε ΤΕ Πληροφορικής. Επίσης, προκηρύχθηκαν έξι θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, από πέντε στις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και τέσσερις στην ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Από τρεις θέσεις αφορούν Χημικούς ΠΕ και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΤΕ, από δύο Μηχανικούς Αυτοματισμού ΤΕ και Τεχνολόγους Τροφίμων ΤΕ, και από μία θέση τις ειδικότητες ΠΕ Βιολόγου, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της αίτησης θα πρέπει να έχει σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή έως τις 30 Ιανουαρίου.
Στο μεταξύ, ξεκινά στις 12 και ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου 2017 η προθεσμία για 93 θέσεις στο ΕΚΑΒ μέσω ΑΣΕΠ για Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υπογεγραμμένη μορφή της αίτησης θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο ΑΣΕΠ έως τις 31 Ιανουαρίου. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για αμφότερες τις προκηρύξεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αριθμός προκήρυξης, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου