Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση του Γρ. Κινήσεως για τις άδειες Κλειστού Χώρου 2016


Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός για την χορήγηση των ειδικών αδειών Κλειστού Χώρου για το έτος 2016 για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, που ανήκουν στην δύναμη του Γρ. Κινήσεως ασθενοφόρων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

Ο προγραμματισμός έγινε σε πέντε (5) περιόδους:
 • 1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • 2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • 3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • 4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • 5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
Οι άδειες κλειστού χώρου για τους νεοπροσληφθέντες θα ανακοινωθούν από το Γρ. Κινήσεως με την συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.


Αλλαγές θα γίνονται δεκτές μόνο αμοιβαίες και από την ίδια ομάδα. 


Αναλυτικά οι άδειες Κλειστού Χώρου ανά τομέα:
 • Α-1        2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-2        2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-3        3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-4        3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-5        1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-6        1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-8        5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-10      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-11      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-12      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-13      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-14      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-15      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-16      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-17      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-18      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-19      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-20      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-21      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-22      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-23      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-24      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-25      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-26      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-27      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-28      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-29      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-29-2   5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-30      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-31      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-32      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-34      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-35      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-36      2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Α-37      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-38      3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Α-39      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-40      1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Α-41      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-42      5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Α-43      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Α-44      4η Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016


 • Β-1       Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-2       1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-3       Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-4       2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Β-6       3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-7       3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-8       1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-9       1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-10     5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Β-11     5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Β-12     Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-14     3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-15     5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Β-17     1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-18     3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-19     2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Β-20     2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Β-21     1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-22     1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-23     3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-24     Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-25     Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-26     2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Β-27     2η Περίοδος από 10.10.2016 έως 23.10.2016
 • Β-28     1η Περίοδος από 26.09.2016 έως 09.10.2016
 • Β-31     5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Β-32     5η Περίοδος από 22.11.2016 έως 05.12.2016
 • Β-33     3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-34     3η Περίοδος από 24.10.2016 έως 07.11.2016
 • Β-35     Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016
 • Β-36     Περίοδος από 08.11.2016 έως 21.11.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου